Veiklos sritys

Turime patirties visose komercinės teisės srityse.

Verslo įsigijimas

 • Verslo aplinkos teisinis įvertinimas.
 • Juridinio asmens teisinės formos, valdymo struktūros parinkimas.
 • Juridinio asmens steigimas.
 • Įmonių reorganizavimas (prijungimas, skaidymas, atskyrimas, pertvarkymas).
 • Įmonių įsigijimo sandoriai.
 • Akcijų pirkimo-pardavimo sandoriai.
 • Akcininkų sutartys.
 • Jungtinės veiklos sutartys.
 • Teisinis auditas.
 • Su įmonės vadovais sudaromos sutartys.
 • Atstovavimas derybose.

Verslo teisinis aptarnavimas

 • Darbo santykiai
  • Darbo sutartys, visiškos materialinės atsakomybės sutartys.
  • Konfidencialumo, nekonkuravimo sutartys.
  • Vidaus darbo taisyklės, reglamentai, pareiginiai nuostatai.
  • Konsultavimas darbuotojų įdarbinimo, atleidimo, drausminių nuobaudų skyrimo klausimais.
  • Atstovavimas darbo ginčuose.
 • Viešieji pirkimai
  • Viešųjų pirkimų dokumentų teisinis vertinimas.
  • Atstovavimas pirkimo procedūrose, santykiuose su perkančiąja organizacija.
  • Atstovavimas ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose.
 • Prekyba
  • Pirkimo pardavimo sutartys.
  • Komercinio atstovavimo sutartys.
  • Distribucijos sutartys.
  • Franšizės sutartys.
  • Paslaugų sutartys.
  • Intelektinės nuosavybės objektų perdavimo ir licencijavimo sutartys.
  • Konsultavimas prekybos reguliavimo ir vykdymo klausimais.
 • Nekilnojamasis turtas
  • Nekilnojamojo turto teisinis patikrinimas.
  • Komercinės nuomos sutartys.
  • Preliminarios ir pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, pardavimo, nuomos sutartys.
  • Rangos, subrangos sutartys.
  • Projektavimo darbų, statybos rangos, statybos darbų techninės priežiūros sutartys.
  • Konsultavimas dėl nekilnojamojo turto vystymo projektų vykdymo.
  • Konsultavimas detalaus planavimo, naudojimo tvarkos nustatymo, kitais su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu bei disponavimu susijusiais klausimais.
  • Atstovavimas santykiuose su valstybės institucijomis, rangovais, tarpininkavimo agentūromis.
 • Konkurencija
  • Konsultavimas nesąžiningos konkurencijos kontrolės, draudžiamų susitarimų, koncentracijų ir kontrolės įgijimo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos bei kitais Lietuvos ir Europos Sąjungos konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais.
  • Atstovavimas konkurencijos priežiūros institucijose: Europos Komisijoje, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje, Lietuvos ir ES teisminėse institucijose).
 • Transportas
  • Krovinių pervežimo, ekspedijavimo, agentavimo (komercinio atstovavimo) sutartys.
  • Konsultavimas pervežimų kelių transportu klausimais (CMR, TIR).
  • Konsultavimas pervežimų jūrų transportu klausimais (Hamburg, Hague-Visby).
  • Konsultavimas pervežimų geležinkelio transportu klausimais (COTIF, CIM, SMGS).
 • Mokesčiai
  • Konsultavimas įmonių veiklos mokestinio patikrinimo metu.
  • Paklausimų dėl mokestinių išaiškinimų mokesčių administratoriui rengimas.
  • Susijusių asmenų sandorių kainodara.
  • Konsultavimas mokesčių planavimo, optimizavimo klausimais.
  • Atstovavimas santykiuose su mokesčių administratoriumi.
 • Įmonės valdymas
  • Akcininkų sutartys.
  • Akcijų mažumą/daugumą turinčių akcininkų konfliktai.
  • Įmonės vadovo atsakomybės sureguliavimas.
  • Interesų konfliktų sprendimas.
  • Įmonių valdymo aklavietės sprendimas.
  • Įmonės veiklos tyrimo proceso inicijavimas.
  • Konfidencialios informacijos, duomenų apsauga.
  • Įmonės sudarytų sandorių ginčijimas.
  • Atstovavimas ginčuose dėl valdymo organų padarytos žalos.
 • Ginčų sprendimas teisme ir arbitraže
  • Akcininkų ginčai.
  • Ginčai dėl nekilnojamojo turto santykių.
  • Darbo ginčai.
  • Ginčai dėl prekių ar paslaugų tiekimo santykių.
  • Ginčai dėl krovinių pervežimo, ekspedijavimo santykių.
  • Mokestiniai ginčai.
  • Ginčai dėl viešųjų pirkimų procedūrų.
  • Ginčai dėl nesąžiningos konkurencijos.
  • Ginčai dėl žalos atlyginimo.
  • Ginčai „fenikso“ įmonių bylose.
  • Skolų išieškojimas.
  • Ginčai dėl Europos Sąjungos teisės taikymo Lietuvos ir ES intitucijose, o taip pat Lietuvos ir ES teismuose.
 • Imigracija
  • Leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
  • Leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje.
  • Atstovavimas Migracijos departamente, Lietuvos Respublikos darbo biržoje.

Verslo nutraukimas

 • Bankroto administratorių konsultavimas.
 • Konsultavimas įmonės dalyvių ir valdymo organų atsakomybės prieš kreditorius klausimais, atstovavimas ginčuose.
 • Kreditorių reikalavimų gynimas bankroto ir restrūktūrizavimo procesuose.
 • Atstovavimas kreditorių susirinkimuose.
 • Skolininkų konsultavimas.
 • Reikalavimų bankroto procese pirkimas/pardavimas.
 • Įmonių likvidavimo procedūros valdymas.